Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


4. Nejstarší způsoby tisku

Za první náznaky techniky tisku lze považovat primitivní razítka, kterými si pravěcí lidé zdobili vydělané kůže a stany. Babylonské pečeti vtlačované do měkké hlíny a razidla mincí připomínají tisk. Ve 3. století př. n. l. Asyřané používali vtlačovací razítka na jednoduché znaky klínového písma.

Za oblast vynálezu tisku se považuje Dálný východ, stará Čína, Korea a Japonsko. Kamenné desky se užívaly v Číně od 2. století, jsou to tzv. "kamenné knihovny". Touto technikou byla vytištěna díla čínských klasiků. V 6. století se užívaly dřevěné desky a v 9. století desky kovové. Z hlediska materiálu nešlo jen o dřevotisk. Do materiálu bylo vyřezáno a vydlabáno písmo v reliéfu, znaky, kresby a jednoduché obrázky. Na vyvýšená místa reliéfu se ručně nanášela barva a na ni byl položen list navlhčeného papíru. Pak se poklepávalo kartáčem jeho zadní strany a získal se otisk celé desky. Tato technika se nazývá "deskotisk".

V Evropě se deskotisk objevil mnohem později a vznikl nezávisle na čínském deskotisku. Deskotisk se udržel ještě nějaký čas po vynalezení knihtisku. Všechny dosud uvedené techniky tisku se zařazují do tisku z výšky, protože tisková barva je nanesena na vrcholcích reliéfů formy a z nich se přenáší na potiskovaný materiál [1, 2].