[1] - Úvod

Databáze WMS serverů   nová verze

Rychlé hledání WMS serverů:

    prohlížení   ||   pokročilé hledání


Poslední přidané články:

KML soubor aplikace Google Earth pro připojení KN map ČÚZK
Práce s WMS: je to snadné
Přidání WMS vrstev do Open Source GIS software Quantum GIS

Verze aplikace: 1.04beta

raz23
Běžný uživatel internetu, až v poslední době, začíná objevovat možnosti prohlížení si mapových dat území celého světa a dokonce i jiných planet. K tomu využívá především mapové portály webových vyhledávačů. Přitom existuje celá řada prostředků, jenž mu webové mapové služby resp. jejich servery dokáží zpřístupnit a to jak ve formě webových aplikací (tenký klient) nebo softwarových produktů (tlustý klient).

Účelem tohoto portálu je snaha zasvětit případného návštěvníka do WMS služby. Uživatel by se hned v úvodu měl dozvědět k čemu WMS je a pro koho je určeno. Dále zjistí informace o historické vývoji této služby a popřípadně o budoucnosti vývoje. Poté by měl vidět praktické ukázky toho co WMS dovede.

Důležitou informací by mělo být pro něj i seznam produktů (tenké a tlusté klienty) podporující připojení WMS, popřípadně návod na jejich používání. Problém pro běžného uživatele by nastal hned na začátku a to ve znalosti URL mapového serveru služby WMS. Bez znalosti této adresy není možno nic dále podnikat. Na internetu pomocí vyhledávačů, jimiž jsou např. www.google.com, www.seznam.cz, a spousta dalších je možno si potřebné URL vyhledat. Problém nastává pokud hledáme specifická mapová data. A to je dalším cílem této práce vytvořit jakýsi seznam WMS služeb zasahující naše území. Výhodou tohoto seznamu, jenž zpracuje metadata o WMS serveru, je centralizovaní všech metadat do interní databáze.

Na takovouto naplněnou databází je potom snadné klást nejrůznější dotazy. Například:


W3C Xhtml 1.1          W3C CSS 2

Tyto stránky byly vypracovány jako výsledek bakalářské a diplomové práce ČVUT, Fsv oboru Geodézie a kartografie.
©2007-2008 Jiránek Jan
jan.jiranek<zaviváč>fsv.cvut.cz