Přidání WMS vrstev do Quantum GIS

Quantum GIS je jednim z nejlepších Open Source GIS software. Jedná se o multiplatformní GIS aplikaci pracující pod operačními systémy Linux, Microsoft Windows, Mac OS X. Aplikace je pod licencí GPL volně ke stažení na webu http://www.qgis.org/. V současné době je poslední verze qGIS 0.11.0 Metis ze dne 9.7.2008.

Quantum GIS umožnuje práci jak s rastovými daty (Arc/Info Grid, GeoTIFF, PNG + world file, JPEG + world file, TIFF + world file, Erdas Imagine, aj.) , vektorovými daty (ESRI shapefile, DGN, DXF, PostGIS, Mapinfo, aj.) tak i službami (Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS)). Nad Quantum GIS existují nadstavby umožnující práci s Grass nástroji, vytváření mapfile, aj.

Návod na přidání WMS vrstev do Quantum GIS


W3C Xhtml 1.1          W3C CSS 2

Tyto stránky byly vypracovány jako výsledek bakalářské a diplomové práce ČVUT, Fsv oboru Geodézie a kartografie.
©2007-2008 Jiránek Jan
jan.jiranek<zaviváč>fsv.cvut.cz