Svatá Hora

Svatá Hora u Příbrami

Dobrý den,

vítejte na internetových stránkách, které slouží jako prezentační materiál diplomových prácí dvou studentů magisterského ročníku 2011 Fakulty stavební v Praze, obor Geodézie a Kartografie, Bc. Marie Rajdlové a Bc. Michala Šatavy a jednoho studenta stejného oboru magisterského ročníku 2013 Bc. Josefa Beníška.

Cílem jejich závěrečných prací bylo vytvořit prostorový digitální model poutního areálu Svatá Hora v Příbrami v programu Google SktechUp od společnosti Google Inc. na základě dostupných materiálů a vlastního geodetického měření.

Z důvodu rozsáhlosti areálu a množství detailů, které bylo třeba vymodelovat, se přistoupilo k rozdělení komplexu na dvě částí. Slečna Rajdlová zpracovala část s názvem Bazilika, která obsahuje kamennou terasu a baziliku Nanebevzetí Panny Marie, zatímco pan Šatava zpracoval část Ambity obsahující kaple, vchody a ambity obklopující baziliku. V navazující diplomové práci byl vzniklý model doplněn o správní budovu kláštera, a poté jako celek byl umístěn na digitální model terénu.

Popis vzniku jednotlivých modelů a jejich prezentační videa naleznete v záložkách „Ambity“, „Bazilika“ a „Celý model“. Samotné modely, či jejich části si můžete stáhnout ze záložky „Ke stažení“ a v klidu si prozkoumat všechny jejich detaily pomocí programu Google SketchUp, na který je zde uveden odkaz.

Text © 2011 Marie Rajdlová a Michal Šatava |Text © 2013 Josef Beníšek |Design © Lucie Pilsová